TIPUS DE RETENCIÓ APLICABLES ALS DIFERENTS RENDIMENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2019

TIPUS DE RETENCIÓ APLICABLES ALS DIFERENTS RENDIMENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2019

La Llei de Pressupostos de 2019 no s’ha aprovat a data d'avui, per la qual cosa els tipus de retenció seguiran sent, a partir de l'1 de Gener de 2019, els que figuren en vigor actualment. Us adjuntem a continuació (vegeu document adjunt) el quadre de retencions que estarà en vigor a partir de l'1 de Gener de 2019 (idèntics als vigents en l'exercici 2018):
Tornar a notícies