NOVETATS NORMATIVES EN MATÈRIA D'AUTÒNOMS.

NOVETATS NORMATIVES EN MATÈRIA D'AUTÒNOMS.

Nous acords en matèria socio-laboral pactats el dia 26 de Desembre de 2018, entre les Associacions d’autònoms i el Govern Estatal.

Els pactes assumits es concreten en les següents mesures (efectes 01.01.2019).


1. Es procedeix a un increment gradual del 2019 al 2022 d'un 0.2%, el que suposarà un increment a la base mínima de la quota d’autònoms pel 2019 de 5,35 € mensuals el que suposarà 64 € anuals. En relació a la base mínima de l'autònom societari suposa un increment de 7 € mensuals i 84 anuals.


2. Com a contraprestació a aquest increment els treballadors autònoms gaudiran de les següents millores:

a. Cessament d'activitat: es requereix un menor temps de carència al mateix temps que es prolonga la seva prestació en comparació a la norma que regulava anteriorment aquesta prestació. És a dir, l'autònom que cessi la seva activitat i tingui aportats a aquesta cobertura de cessament almenys 12 mesos obtindrà una prestació de 4 mensualitats, tanmateix en el cas de tenir una cotització superior o igual a 48 mensualitats obtindrà una prestació màxima de 24 mensualitats, duplicant-se així el temps de gaudir d'aquesta prestació.

b. Incapacitat Temporal Contingències Professionals: els treballadors autònoms rebran la prestació en cas de patir Accident Laboral o Malaltia Professional des del primer dia de la baixa.

c. Incapacitat Temporal Contingències Comuns: Les baixes mèdiques produïdes per Accident No Laboral o Malaltia Comuna que superin una durada de 30 dies podran obtenir l'exempció del pagament de la quota d'autònoms des del segon mes, aquesta exoneració serà també aplicable per a les baixes de Contingències Professionals.

d. Les treballadores autònomes, dins dels 24 mesos posteriors a la prestació de baixa per maternitat, podran obtenir una tarifa plana de 60 € durant 12 mesos sense necessitat de cessar prèviament la seva activitat, fins ara la llei exigia la baixa en el Règim d'Autònoms per poder obtenir una exoneració de 12 mesos del pagament de la quota d'autònoms.

e. Es mantenen després dels 12 primers mesos del punt d, les bonificacions posteriors actuals de la tarifa plana. Els beneficiaris de la tarifa plana tindran accés als mateixos drets i prestacions.David Pou Cañizares

Licenciado en Ciencias del Trabajo y Diplomado en Relaciones Laborales

Responsable Consultoría Laboral APttCBTornar a notícies