Assessoria d'assegurances i serveis FR
Serveis

Serveis

El principal servei que t'oferim és l’assessorament en gestió empresarial que engloba les principals àrees d’assessorament (comptable, fiscal i laboral) i es pot complementar amb altres serveis que oferim directament des del nostre despatx o en alguns casos mitjançant convenis amb professionals d’altres sectors.

L’objectiu de l’assessorament empresarial és proporcionar-vos informació i un punt de vista extern que us ajudi a l’hora de prendre qualsevol tipus de decisió relacionada amb el vostre negoci.

El nostre servei d’assessorament empresarial està adreçat a:

  • Empreses en general.
  • Societats.
  • Establiments comercials.
  • Professionals autònoms.


Alguns dels serveis d'assessorament que oferim són: