Assessorament mercantil"

Assessorament mercantil

Assessorament mercantil

Realitzem les gestions mercantils necessàries en l'àmbit de l'empresa, des de la constitució d'una societat, realitzant les oportunes inscripcions de comptes, llibres, modificacions d'escriptures, estatuts socials durant la vida de la mateixa, fins a la liquidació i/o dissolució.

Concretament gestionem:

  • Constitució de societats mercantils (S.L, S.L.L., S.A...)
  • Modificacions dels estatuts socials
  • Fusions i Dissolucions de societats mercantils.
  • Legalització dels llibres de comptabilitat
  • Confecció i dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil
  • Seguiment de la caducitat dels càrrecs i preparació de nomenaments (administradors, apoderats i membres del consell d'Administració).
  • Custòdia i seguiment dels llibres oficials ( Llibre de registre de socis, d'actes i d'accions nominatives)